חצר ראשונים - עין שמר
חצר ראשונים - עין שמר

מתאים לגילאי 7-10
הדרכה חווייתית במוזיאון ופעילות חלוצים
סיור בעגלה רתומה לטרקטור ברחבי הקיבוץ, הרפת והשדות.
אפיית לחמניות
פעילות במוזיאון הטרקטורים