ראש השנה בחצר הישנה

מבקרים מספרים

פסטיבל  חלוצים ודבש

http://courtyard.co.il/wp/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91/